image-400351-ing-aab32.w640.png

ING BANK HELPT DE ZELFSTANDIGE IN BELGIË NIET 

Het doet dan ook uitermate zèèr als uitbater van een kleine accomodatie in de HOTEL SECTOR te moeten constateren dat de financiële instelling ING de kleine zelfstandige laat creperen.

Men speelt de reddende engel in de media maar in realiteit worden de zelfstandige aan de haak geslagen en niet geholpen...

Onze onderneming heeft gèèn enkele achterstand in betalingen meer sedert de heropening op 8 JUNI 2020 werden een stroom aan rekeningen rechtstreeks aan ons doorgeschoven die blijkbaar net voor de Corona maatregelen van kracht waren nog dienden te worden betaald. Logischer wijze dat de betalingen enige tijd stilstonden aangezien er ruim meer dan twaalf maanden geen inkomsten waren.

Op 11 JUNI 2020 3 dagen na de heropening werden ‘al de nog te betalen onmiddellijk vereffend’ en werd er een afspraak met de kantoor houder gemaakt. Er werd een aanvraag gedaan voor de ruim 10.000€ aan gedane investeringen tijdens de ruim twaalf weken durende Corona tijden via hun 'poppenkast financieringen' via de overheid en deze werd geweigerd met de mededeling dat we in februari het voor de crisis niet meer tijdig betaald hadden ?!

Terwijl meteen drie dagen na de heropstarten tot op de dag van vandaag alles correct is terugbetaald...

Een zoveelste organisatie waar ik het vertrouwen in verloren ben in ons ‘dierbaar België ’ !


ING BANK N'AIDE PAS LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS EN BELGIQUE

Il est donc extrêmement desastreus pour un propriétaire d'un petit logement du SECTEUR HÔTELIER de constater que l'institution financière BANQUE ING n’aide pas le petit travailleur indépendant.

L'ange salvateur se joue dans les médias, mais en réalité les indépendants sont accrochez et ne sont pas aidés ...

Notre entreprise n'a plus d'arriérés de paiement depuis la réouverture du 8 juin 2020, un flux de comptes nous a été transmis directement. Apparemment juste avant l'entrée en vigueur des mesures Corona, il restait à payer encore quelques montants. Il est logique que les paiements soient suspendus depuis un certain temps car il n'y a eu aucun revenu pendant plus de douze semaines.

Le 11 juin 2020, 3 jours après la réouverture, "tous les paiements en suspens ont été immédiatement réglés" et un rendez-vous a été pris avec le représentant de la Banque. Une demande a été déposée pour les plus de 10000 € d'investissements réalisés pendant plus de douze semaines à Corona grâce à leur 'financement fantoche' par le gouvernement et a été refusée avec l'annonce que nous ne l'avions pas payé à temps pour la crise de février?!

Alors qu'immédiatement trois jours après le redémarrage à ce jour tout a été remboursé correctement ...

Une autre organisation en laquelle j'ai perdu confiance en notre "chère Belgique"!